Nie mam gdzie wrócić. W kręgu twórczości Wojciecha Pestki

Kraków 2022

W czerwcu 2022 roku ukazała się książka o charakterze krytycznoliterackim poświęcona twórczości Wojciecha Pestki pod redakcją Wojciecha Kajtocha - profesora Uniwersytetu Jagielońskiego. Rcenzentem naukowym książki jest prof. dr hab. Ignacy Stanisław Fiut.

 

Nie mamjpg

Wprowadzenie, wybór tekstów i redakkcjia Wojciech Kajtoch - polonista, rusycysta, językoznawca, prasoznawca; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poeta i literat. Autor ponad 20 książek. Tłumaczony na angielski, francuski, rosyjski, niemiecki, bułgarski i serbski.

 

© 2021 WOJCIECH PESTKA

Korzystając z naszej strony automatycznie przekazujesz nam informację o sposobie, zachowaniu, urządzeniu i czasie jej odwiedzenia.

Pliki cookies

Nieniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies zapisywanych w twoim urządeniu, co umożliwia prawidłowe prezentowanie Tobie zawartych w niej treści. Możesz wyłączyć lub zablokować tylko tą domenę w twojej przeglądarce stron internetowych pozwolenie na zapisywanie plików cookies. Jednakże uniemożliwiając ich gromadzenie korzystanie z niniejszej strony może okazać się niemożliwe. Pliki cookies są niewielkimi porcjami danych i zawierają tylko i wyłącznie informacje ogólne na temat odwiedzonych adresów, nie przechowują żadnych danych osobowych.

Dane pamięci podręcznej

Strona niniejsza korzysta z danych tymczasowych zapisywanych na twoim urządzeniu. Dane tymczasowe są to składowe elementy niniejszej strony, jak na przykład zdjęcia lub obrazy tła. Zapisanie danych tymczasowych pozwala na płynniejsze działanie tej strony na twoim urządzeniu pozwalając na ich odczyt z pamięci podręcznej twojego urządzenia bez potrzeby każdorazowego pobierania tych samych elementów z serwera. W celu usunięcia tych danych wyczyść pamięć podręczną w swojej przeglądarce stron internetowych lub dane tylko dla tej domeny.

Wojciech Pestka

poeta, prozaik, tłumacz, scenarzysta