Z Jedlni pod Grunwald 2010

Jedlnia 10 lipca 2010

W dniu 10 lipca 2010 roku we wsi Jedlnia (pow. radomski) odsłonięto uroczyście w 600. rocznicę największej w średniowiecznej Europie bitwy pomnik króla Władysława Jagiełły. Puszczańska wieś, którą zwolnił z podatków na wsze czasy, w której ufundował kościół pw. św. Mikołaja, słynna przez statut jedleńsko-krakowski tu ułożony a zatwierdzony w Krakowie w ten sposób odwdzięczyła się swojemu królowi.
Uroczystej ceremonii odsłonięcia pomnika towarzyszyła Sesja Literacka "Z Jedlni pod Grunwald".
Poeci 2

Na scenie od lewej: poeta Renat Haris (Tatarstan), tłumacz Sven  Otto(Austrai), Wojciech Pestka, bard i poeta Pawło Szczyricia(Ukraina), prezes Oddz. Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskkich Zbigniew Fronczek

W Międzynarodowej Sesji Literackiej uczestniczyli między innymi: Renat Haris - poeta, marszałek Sejmu Republiki Tatarstanu, Jazep Januszkiewicz, pisarz, członek białoruskiego PEN-Clubu, Pawło Szczyrycia - ukraiński poeta i bard, Roman Mieczkowski - litewski poeta, red. naczelny wileńskiego kwartalnika  "Znad Wilii", tłumacz Sven Otto z Austrii, Maira Asare i Siergiej  Moreino z Łotwy, prezes Lubelskiego Oddziału SPP, red. naczelny dwumiesięcznika "Lublin, kultura i społeczeństwo", Bogdan Knop, prezes Towarzystwa "Galeria Literacka" z Częstochowy


 

© 2021 WOJCIECH PESTKA

Korzystając z naszej strony automatycznie przekazujesz nam informację o sposobie, zachowaniu, urządzeniu i czasie jej odwiedzenia.

Pliki cookies

Nieniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies zapisywanych w twoim urządeniu, co umożliwia prawidłowe prezentowanie Tobie zawartych w niej treści. Możesz wyłączyć lub zablokować tylko tą domenę w twojej przeglądarce stron internetowych pozwolenie na zapisywanie plików cookies. Jednakże uniemożliwiając ich gromadzenie korzystanie z niniejszej strony może okazać się niemożliwe. Pliki cookies są niewielkimi porcjami danych i zawierają tylko i wyłącznie informacje ogólne na temat odwiedzonych adresów, nie przechowują żadnych danych osobowych.

Dane pamięci podręcznej

Strona niniejsza korzysta z danych tymczasowych zapisywanych na twoim urządzeniu. Dane tymczasowe są to składowe elementy niniejszej strony, jak na przykład zdjęcia lub obrazy tła. Zapisanie danych tymczasowych pozwala na płynniejsze działanie tej strony na twoim urządzeniu pozwalając na ich odczyt z pamięci podręcznej twojego urządzenia bez potrzeby każdorazowego pobierania tych samych elementów z serwera. W celu usunięcia tych danych wyczyść pamięć podręczną w swojej przeglądarce stron internetowych lub dane tylko dla tej domeny.

Wojciech Pestka

poeta, prozaik, tłumacz, scenarzysta